Theresienstadt Foreningens formål er at rådgive og bistå medlemmerne, afholde sammenkomster og medvirke ved oplysende virksomhed udadtil.

Foreningen kan personer kan optages i foreningen, der under 2. verdenskrig var deporteret til Theresienstadt, disses ægtefæller, og de der blev født i Theresienstadt.  Endvidere optages efterkommere af tidligere fanger i Theresienstadt. Derudover optages personer, der ønsker at støtte foreningen, men de har dog ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Formand: Carsten Mahler, Theresienstadtforenignen@gmail.com