Search
Close this search box.

Arnona kan fradrages i ejendomsværdiskatten – der kan være mulighed for at få penge tilbage fra Skattestyrelsen !

Personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, skal som bekendt huske at betale ejendomsværdiskat i Danmark  – og det gælder også for lejligheder og huse mv., som er beliggende i udlandet, f.eks. i Israel.

Samtidig hermed skal der betales Arnona i Israel.

Skattestyrelsen: “Arnona kan ikke sidestilles med den danske ejendomsværdiskat”

Vi er bekendt med, at Skattestyrelsen i hvert fald i visse tilfælde ikke har godkendt, at Arnona kan fratrækkes i den ejendomsværdiskat, der skal betales i Danmark med henvisning til, at Arnona efter Skattestyrelsens opfattelse ikke i tilstrækkelig grad kan sidestilles med den danske ejendomsværdiskat.

Skatteankenævnet: “Jo, Arnona kan sidestilles med den danske ejendomsværdiskat”

Skatteankenævnet har nu i en konkret afgørelse slået fast, at Arnona ikke er så forskellig fra den danske ejendomsværdiskat. Det betyder, at der vil være mulighed for at fratrække Arnona i den danske ejendomsværdiskat både fremadrettet og i tidligere indkomstår.

***

Baseret på ovenstående vil derfor være mulighed for at genoptage skatteansættelsen med henblik på nedsættelse i det omfang, Arnona ikke har været fratrukket i den danske ejendomsværdiskat for en ejendom beliggende i Israel. Frem til den 1. maj 2021 vil der være mulighed for at genoptage 2017, 2018 og 2019.

Du er meget velkommen til at kontakte Henrik Stig Lauritsen på HSL@Horten.DK  eller 52344549 for assistance hermed. Henrik Stig Lauritsen er partner og leder af Hortens skatteafdeling.