Search
Close this search box.

Sygeplejeselskabet for Det mosaiske Troessamfund meddeler hermed, at der også i år kan ansøges om Tivolikort til den kommende sæson 2024.

Ansøgningen kan sendes pr. post til: Det Jødiske Samfund, Krystalgade 12, 1172 København K, mrk.: ”Tivolikort 2024” eller pr. e-mail til: acjc@outlook.dk. Emne: ”Tivolikort 2024”. Deadline: Torsdag den 21. december 2023.

 

Tivolikort for sæsonen 2024 vil, efter indsendt ansøgning og behandling, blive bevilget til medlemmer af Det Jødiske Samfund, der er folkepensionister eller førtidspensionister.

 

Da Sygeplejeselskabet råder over begrænsede midler til uddeling, vil vi anmode om, at man kun ansøger, hvis man tilhører ovennævnte kategorier og IKKE har andre indtægter end disse pensioner evt. suppleret med ATP. Bestyrelsen prioriterer højt, at de forhåndenværende midler uddeles til de personer, der er mest trængende.

 

Skriv venligst tydeligt fornavn, efternavn, CPR-nummer, fuldstændig postadresse samt medlemsnummer i Det Jødiske Samfund på ansøgningen. Man kan ikke forvente at modtage kvittering fra bestyrelsen på den indsendte ansøgning. Hvis samtlige oplysninger ikke er inkluderet i ansøgningen, vil man ikke komme i betragtning til et Tivolikort.

 

Hvis man bliver godkendt til at modtage et Tivolikort, kan man forvente at modtage det med posten omkring den 1. februar 2024.

 

Med venlig hilsen,

På Sygeplejeselskabets vegne,

Sigge Enk,

formand