Search
Close this search box.

Kontakt: Gitta_meyer@hotmail.com

 

Den brasilianske forfatter Paulo Coelho skrev engang: “One day you will wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted. DO IT NOW”. 

Medlemstallet er faldet drastisk i Det Jødiske Samfund, især blandt de unge.
Fremtiden ser dyster ud.
Listen ’Traditioner, visioner, fællesskab og en styrket fremtid’ ønsker i samarbejde med menighedens medlemmer at sætte fuld fokus på fremtiden. Vi skal planlægge fremtidens visioner; være del af det kulturelle fællesskab, som omfatter alle medlemmer, og være med til at lave arbejdet … at bruge den nødvendige energi og tid.
VI VIL VÆRE MED TIL AT SKABE EN STYRKET FREMTID – en fremtid, der rækker langt, og som rummer os alle.

Vores mål er enkle, men vigtige.

Vi ønsker at være del af ledelsen af Det Jødiske Samfund; en ledelse, som skal favne over alle forskelligheder. Ingen grupperinger skal være bestemmende eller dominerende. Alle behandles ens.

Vi arbejder ikke for os selv, men for menigheden og for medlemmerne.

Det Jødiske Samfund skal formes ud fra medlemmernes ønsker. Vi skal være stolte over at være medlemmer.

Vi skal derfor opbygge et indgående kendskab til medlemmernes ønsker.

Samarbejde er et nøglebegreb. Menigheden er ikke stor, og uden fælles fodslag tegner fremtiden mørk. Det er ikke nødvendigt at ændre holdninger, vi skal blot være åbne over for og respektere andres. Vi skal alle give og tage.

Vi er en ortodoks menighed, og vores jødiske traditioner skal bevares. Vores overordnede mål er bevarelse og udvikling af vores jødiske miljø.

Vi skal sikre fremtiden – ved at gøre menigheden til et attraktivt sted at være uanset køn, alder, graden af religiøsitet m.m. Vi er forskellige, men der skal være plads til alle.

Dialogen mellem Det Jødiske Samfund og medlemmerne skal være åben, så medlemmerne kan følge med i, hvad der sker, og dermed bedre forstå de beslutninger, der træffes.
Medlemmerne kan frit komme med synspunkter … og der skal lyttes til dem. Stilles spørgsmål, får man svar – det gør os stærke.

Troessamfundets servicegrad over for alle medlemmer skal være høj.

Vi skal etablere og fastholde en kommunikation med nye medlemmer.

Vi ser gerne en kontinuerlig udveksling af tanker og ideer mellem medlemmerne. Kendskab til hinandens synspunkter er afgørende for en gensidig respekt.

Vi vil i fællesskab med medlemmerne skabe de ønskede aktiviteter for unge, ældre, pensionister, familier, enlige, trosfæller over hele landet m.m., og dermed gøre det jødiske samfund så attraktivt som muligt over for alle. Diversifikation, bredde og kvalitet er kravene.

Trossamfundets midler skal fordeles ligeligt. Til at bevare de jødiske traditioner, på de unge, så medlemskab kan blive mere attraktivt for dem, og på de ældre, så de fortsat kan føle sig værdsat, på familierne, på vores institutioner, foreninger m.m. Ingen kan få alt, alle kan få noget.

Ligningsbidragene skal revurderes og optimeres. Bidragene skal fordeles rimeligt mellem ældre, unge, enlige, familier med børn m.m. Især nu med den høje inflation. Nogle har det sværere end andre.

Det Jødiske Samfund skal gøre alt for at beholde sine medlemmer.

Vi skal give den så nødvendige støtte til Israel og til jødiske trosfæller i andre lande, som har det problematisk. Og samarbejde bredt med andre menigheder.

Listen ’Traditioner, visioner, fællesskab og en styrket fremtid’ har 10 spændende kandidater opstillet. 

Et kryds på vores liste betyder sikring af traditioner, visioner, fællesskab og en styrket fremtid

 

 1. Henning Rouchmann
 2. Gitta Meyer
 3. Simon Levin
 4. Ken Ari Fogelberg
 5. Marianne Dinesen
 6. Isaac Levy
 7. Meriem Jytte Mathesoff
 8. Judie Levy
 9. Malka Fish
 10. Anette Abiani

 

Stillere for denne liste er:

Traditioner, visioner, fællesskab og en styrket fremtid

 1. Gilda Kischinovsky
 2. Dorrit Raiter
 3. Max Meyer
 4. Benny Linkimer
 5. Mina Linkimer
 6. Ghita Tamar Szakolnik
 7. Merete Edelsten
 8. David Tschernia
 9. Ruth Szakolnik
 10. Ken Ari Fogelberg
 11. Henrik Lewis Guttermann
 12. Avi Edelsten
 13. Nina Edelsten
 14. Sofia Petring
 15. Gitta Meyer
 16. Dorte Petterson
 17. Doris Bloom
 18. Jeanette Reilund
 19. Leo Hess
 20. Laila Hess
 21. Berl Zilberberg
 22. Mona Berkowitz
 23. Meriem J. Mathesoff
 24. Bracha Poil
 25. Alex Kempinski
 26. Harry Rosenberg
 27. Rebecca Toron
 28. Henrik Toron
 29. Michael Skoropa
 30. Jan Rusin
 31. Eskil Adelsson
 32. Bjørn Kern
 33. Allan Kern
 34. Josef Lieb
 35. Else Dimsits
 36. Britta Aktor
 37. Hanne Meyer
 38. Berit Schalimtzek
 39. Rita Knoll
 40. Karin Karlin
 41. Tommy Schefte
 42. Renée Carelli
 43. Pearl Altermann
 44. Ruth Belchuke
 45. Marianne Jano Kurtik
 46. Ann Liza Haidt
 47. Sonja Bandmann
 48. Judie Levy
 49. Henia Vrazda
 50. Yael Pharpi Graversen
 51. Margarlit Kurzweil
 52. Yoel Tschernia
 53. Dan Edelsten
 54. Margit Vainer
 55. Martin Norden
 56. Harry Levin
 57. Anita Levin
 58. Martin Elbaum
 59. Simon Levin
 60. Poul Elkan
 61. Ivan Nadelmann
 62. Malka Fish
 63. Simon Fish
 64. Charlotte Mayer
 65. Henning Rouchmann
 66. Torben Rosenbaum
 67. Finn Tschernja
 68. Mogens Kvetny
 69. Michael Demsitz
 70. Lajs Kaznelson
 71. Eli Direktor
 72. Jan Meyer
 73. Marianne Dinesen
 74. Mogen Kischinovsky
 75. Karin Shabanzadeh
 76. Jan Karwowski
 77. Marc Levin