Search
Close this search box.

Venner af Det Jødiske Samfund

En ny forening, der skal bygge bro mellem danske jøder og det omkringliggende samfund, så dagens lys ved en velbesøgt generalforsamling i Krystalgade i København mandag den 23. august.

Venskabsforeningen er åben for alle, der ønsker at støtte op om det jødiske liv i Danmark, uanset baggrund. Initiativet er kommet fra en gruppe medlemmer af Det Jødiske Samfund, men interessen er hurtigt blevet grebet af en række meningsdannere og andre, der er interesseret i et jødisk kulturelt og religiøst liv i Danmark. Til foreningens første bestyrelse blev valgt:

Foreningens bestyrelse mødes snarest for at konstituere sig og formulere rammerne for foreningens virke.

”Det er en vigtig opgave for Venner af Det Jødiske Samfund at udbygge det fælles ideologiske grundlag mellem det kristne og jødiske tro, som den vestlige civilisation hviler på. Og det er vigtigt at skabe venskabelige forbindelser til dem, der ikke umiddelbart opfatter de danske jøder positivt,” siger  Bernt Johan Collet.

Foreningen kommer til at samarbejde tæt med Det Jødiske Samfund om arrangementer med kulturelle og samfundsaktuelle emner. Det kan ikke mindst ske i forbindelse med 400-året for jødisk liv i Danmark, der bliver markeret næste år – de første jøder blev inviteret til at bosætte sig i Danmark af Christian IV i 1622.

Venskabsforeningen er som nævnt åben for alle, og fra jødisk side er foreningen stiftet i erkendelse af, at mange, der føler en tilknytning til jødisk liv, i dag står uden for Det Jødiske Samfund.

For yderligere oplysninger: Kontakt Mogens Lønborg: ml@afpl.dk[/vc_column_text][vc_column_text]

Venner af Det Jødiske Samfund

En ny forening, der skal bygge bro mellem danske jøder og det omkringliggende samfund, så dagens lys ved en velbesøgt generalforsamling i Krystalgade i København mandag den 23. august.

Venskabsforeningen er åben for alle, der ønsker at støtte op om det jødiske liv i Danmark, uanset baggrund. Initiativet er kommet fra en gruppe medlemmer af Det Jødiske Samfund, men interessen er hurtigt blevet grebet af en række meningsdannere og andre, der er interesseret i et jødisk kulturelt og religiøst liv i Danmark. Til foreningens første bestyrelse blev valgt:

Foreningens bestyrelse mødes snarest for at konstituere sig og formulere rammerne for foreningens virke.

”Det er en vigtig opgave for Venner af Det Jødiske Samfund at udbygge det fælles ideologiske grundlag mellem det kristne og jødiske tro, som den vestlige civilisation hviler på. Og det er vigtigt at skabe venskabelige forbindelser til dem, der ikke umiddelbart opfatter de danske jøder positivt,” siger  Bernt Johan Collet.

Foreningen kommer til at samarbejde tæt med Det Jødiske Samfund om arrangementer med kulturelle og samfundsaktuelle emner. Det kan ikke mindst ske i forbindelse med 400-året for jødisk liv i Danmark, der bliver markeret næste år – de første jøder blev inviteret til at bosætte sig i Danmark af Christian IV i 1622.

Venskabsforeningen er som nævnt åben for alle, og fra jødisk side er foreningen stiftet i erkendelse af, at mange, der føler en tilknytning til jødisk liv, i dag står uden for Det Jødiske Samfund.

For yderligere oplysninger: Kontakt Mogens Lønsborg ml@afpl.dk