Search
Close this search box.

Alle jøder kan blive begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads på det ydre Vesterbro i København.

Hvis afdøde ikke er medlem af Det Jødiske Samfund gælder særlige forhold. Læs mere her.

Ved dødsfald opfordrer vi efterladte (både medlemmer og ikke-medlemmer) til omgående at rette henvendelse til enten overrabbiner Jair Melchior på telefon: 40435366 eller bedemand Stina Leon på telefon: 2625 0896.

Begravelsen

Rabbineren og bedemanden vil i samråd med efterladte mødes og fastlægge tidspunkt for begravelsen.

Kistebegravelse er mest almindelig i jødisk tradition, men der er også mulighed for at nedsætte urner på Mosaisk Vestre Begravelsesplads.

Bedemanden står for alt praktisk før og under begravelsen. Han har brug for diverse anmeldelser og øvrige papirer til myndigheder med meget nøjagtige og korrekte oplysninger for såvel afdøde som for evt. ægtefælde – altså for begge personer. Almindeligvis kan dette ske pr. telefon:

  • Korrekt navn, stavemåde samt fødenavn for gifte kvinder for begge ægtefæller/samboende
  • Cpr-nummer – også for evt . afdød ægtetfælle
  • Fødested: by og land
  • Vielse: sted og dato
  • Eventuel afdød ægtefælles dødsdag
  • Afdødes forældres navne (om muligt)

Herefter vil bedemanden udfærdige anmeldelser etc., og aftale tid med efterladte for underskrivelse af papirerne. Dokumentation for oplysninger kan fremvises under denne samtale.

Afregning for bedemandens arbejde sker direkte til bedemanden.

Betaling for begravelse til Det Jødiske Samfund
Udover betaling til bedemanden, er der en udgift til selve begravelsen, brug af kapellet samt vedligeholdelse af graven. Priserne kan ses her. Disse udgifter afregnes direkte med Det Jødiske Samfund.

Hvis du har spørgsmål om afregning af begravelser kan du kontakte økonomichef Reinhard Sværke-Jessen på rsj@mosaiske.dk

Andet
Når den afdøde er en mand, bedes de efterladte medbringe hans tallith, bedesjal, til rabbineren. Det vil blive svøbt om afdøde i kisten.

Det er en gammel jødisk tradition at have begravelsesselskaber, som tager sig af omsorgen for afdøde og begravelsen. Kiste, transport, klæder, etc. samt henvendelse til Jødisk Begravelsesselskab ordnes af bedemanden.

Læs mere på Begravelsesselskabet af 1810’s hjemmeside www.begravelse1810.dk

Efterladte bedes ved dødsfald omgående rette henvendelse til enten overrabbiner Jair Melchior på telefon: 40435366 eller bedemand Stina Leon på telefon: 2625 0896.

Begravelser:

Begravelser foregår på Mosaisk Vestre Begravelsesplads. 

Vedtægter for Mosaisk Vestre Begravelsesplads marts 2017

Takster for begravelser

Vedligeholdelse af Mosaisk Vestre Begravelsesplads:

Den Unge Gartner anlægger og vedligholder gravstederne på Mosaisk vestre Begravelsesplads. Der er telefontid mandag – fredag 09.00 – 11.00. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Det Jødiske Samfund på 3312 8868