Kontekst
Den aktuelle debat om drengeomskæring bæres oppe af en generel konflikt mellem det religiøse og det sekulære. Den skepsis mod religion, der er blevet normal i majoritetens Danmark, truer nu religiøse minoriteters grundlovssikrede ret til at eksistere på lige fod med deres sekulære medborgere.


Fakta

 • Drengeomskæring er tilladt i alle lande i verden.
 • Drengeomskæring er en fremmed skik i Danmark, men almindeligt mange steder i verden. Hele 58% af alle amerikanske mænd og 30% af alle canadiske mænd er omskåret.
 • Den danske Sundhedsstyrelse konkluderer således i deres notat om drengeomskæring (2013), ” […] at der ikke er sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.” De danske sundhedsmyndigheder er hermed på linje med samtlige verdens nationale sundhedsvæsener og internationale .
 • I Danmarks nabolande er retten til drengeomskæring stadfæstet som en del af religionsfrihedsretten. Samtidig anvises, hvordan indgrebet udføres for at sikre optimale sundhedsmæssige forhold.
 • En række videnskabelige studier fra de seneste år viser entydigt, at der ikke er forskel på omskårne og uomskårne mænds oplevelse af sex.


Baggrund

 • Brith Milah har været praktiseret problemfrit i Danmark i 400 år.
 • Omskæringsceremonien er en glædelig begivenhed i familien, og jødisk drengeomskæring er en positiv og essentiel identitetsmarkør, som langt størstedelen af jøder verden over er omfattet af.
 • Næsten alle jødiske mænd er glade for at være omskåret, og de fleste giver med glæde og stolthed dette videre til deres sønner. Nogle forældre, for eksempel i ægteskaber mellem jøder og ikke-jøder, vælger ikke at videreføre traditionen. Valget svarer til en lang række andre valg, som familier træffer på deres børns vegne.
 • Brit Milah er en helt central del af jødedommen. Fortolkningen af jødiske love og forskrifter har altid fundet sted, men denne tradition har været forankret i jødedommen i mere end 3000 år. Alle jødiske menigheder i Danmark anser Brit Milah for at være fuldstændig essentiel. Der findes ikke blandt nogen af menighederne, hverken i Danmark eller internationalt, et ritual, der kan erstatte Brit Milah.


Lovgivning

 • Retten til at udføre Brit Milah er beskyttet af religionsfriheden efter grundlovens § 67 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9.
 • I Danmarks nabolande har man inden for de senere år valgt at stadfæste retten til drengeomskæring som en del af religionsfrihedsretten. Samtidig anvises, hvordan indgrebet skal udføres for at sikre optimale sundhedsmæssige forhold.
 • Intet land i verden har et forbud mod drengeomskæring.
 • Intet lands sundhedsmyndigheder anbefaler et forbud mod drengeomskæring
 • Jødisk drengeomskæring i Danmark foregår altid efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.


Konsekvenser
af et forbud

 • Fra andre sundhedsområder ved man, at et forbud, hvorved læger forbydes at medvirke, ofte ikke fører til ophør, men derimod til usikre forhold og større sygelighed.
 • Med forbud følger kriminalisering af helt almindelige dansk-jødiske forældre. I det aktuelle borgerforslag foreslås således en straframme på op til seks års fængsel for at opdrage sit barn i den jødiske tro.
 • Forbud og kriminalisering af danske jøder vil på længere sigt gøre det umuligt at opretholde et organiseret jødisk liv i Danmark i fremtiden.


Usandheder
om drengeomskæring

Der florerer mange usandheder om jødisk drengeomskæring i debatten. Her skal blot nævnes et lille udpluk.

 • Fortalere for et forbud mod drengeomskæring sammenligner ofte drengeomskæring og FGM (female genital mutilation). Dette er dybt useriøst. FGM er livsfarligt og giver kvinderne livsvarige, invaliderende mén, hvorimod drengeomskæring, hvis udført på den rigtige måde er ufarligt. FGM bekæmpes de steder, hvor det forekommer. Drengeomskæring benyttes derimod ved behandling af specifikke sygdomme og som del af HIV-forebyggelse i højrisikoområder.
 • Forbudsfortalere påstår, at der findes ritualer, som kan erstatte jødisk drengeomskæring. Det passer ikke. Der findes intet alternativt tegn. Hvis jødisk drengeomskæring forbydes, vil yngre danske jøder, der ønsker at leve med en stærk jødisk identitet, ikke kunne udleve dette i Danmark, når de stifter familie.

April 2018

Hvorfor er omskæring vigtig for jøderne? Hvad er jeres holdning til de vigtigste argumenter i debatten?