Information om Omskæring

Information om Omskæring

Sommerens debat om drengeomskæring har været præget af mange forskellige synspunkter. Desværre har den også været fyldt med myter og misforståelser hvad angår en tradition, der for danske jøder er helt central og som i betydning kan sidestilles med den kristne dåb.

Den jødiske drengeomskæring er en tradition og et positivt tegn på, at drengens familie ønsker at være en del af den jødiske historie i nutid såvel som i fremtid. Her er altså tale om en central identitetsmarkør, der udgør en hjørnesten i jødisk identitet. Ritualet opfattes af samme grund som en festlig begivenhed i den jødiske familie.

Den religiøse baggrund for den jødiske drengeomskæring er Guds pagt med jøderne igennem Abraham, som den beskrives i 1. Mosebog kapitel 17 hvor der står: ”Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle af mandkøn hos jer skal omskæres (v.11) I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være et tegn på pagten mellem mig og jer. (v.12) Otte dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres, slægt efter slægt.” Det er dog ikke kun religiøse jøder der vælger omskæring. Også for langt de fleste sekulære har omskæringen stor betydning. Den jødiske drengeomskæring finder sted på ottende-dagen, selve indgrebet varer få sekunder og forløber uden problemer.

Drengeomskæring er dog ikke kun udbredt blandt jøder, men også blandt mange andre grupper – eksempelvis muslimer og kristne. Ca. 1/3 af verdens mænd omskårne herunder mere end 50% af USA´s mandlige befolkning. Omskæring er således et helt normalt indgreb mange steder i verden.

Ikke desto mindre er der opstået en lang række myter om ritualet de seneste år i Danmark, som har banet vej for ønsket om at indføre et forbud. Et forbud opfattes af det jødiske samfund som et uhørt alvorligt tiltag og som et forsøg på begrænsning af den i Grundloven sikrede religionsfrihed. Når den 400 år gamle dansk–jødiske integrationshistorie har været så vellykket, skyldes det den gensidige tillid og respekt mellem staten og den jødiske minoritet.  Et forbud ville ødelægge denne tillid og kan i sidste ende blive begyndelsen til enden på jødisk liv i Danmark.

Det ønsker vi naturligvis at undgå. Vi tror på at vejen til bedre dialog og mere gensidig respekt skal gå igennem saglig information. Derfor har denne side til formål at give et overblik over fakta om den jødiske drengeomskæring og de forskellige problemstillinger, der har været berørt i debatten.

 

God læselyst !